Mưa trên quê hương
Mưa trên quê hương
Tặng tất cả các bạn
Mưa trên quê hương
Mưa trên quê hương
Nhung Mai
Tặng tất cả các bạn
Mưa Trên Quê Hương
Mưa Trên Quê Hương
Mỹ Xuân
Tặng tất cả các bạn
Mưa Trên Quê Hương
Mưa Trên Quê Hương
Beat này tone nữ nhé mọi người. Em hát ck này lần đầu nên không mượt và hơi dở!