Con Nợ Mẹ
Con Nợ Mẹ
Khongphai Dang Vua Dau
thu lai
Con Nợ Mẹ
Con Nợ Mẹ
Tuấn Hưng
nước mắt con rơi
Con Nợ Mẹ
Con Nợ Mẹ
cường seven
hihi
Con Nợ Mẹ
Con Nợ Mẹ
cảm nhận tình mẹ các bạn nhé
Nguyễn Truyền Hiếu Trinh: Thu âm ồn, lẫn tạp âm nhiều, rè, lệch một vài chỗ. Gịong có độ vang và ngân, gịong cao, phát âm chưa rõ lời.